2023-09 Mzdové novinky

Odesílání přes Datovou schránku #

V programu je nyní možnost odesílat hlášení pomocí Datové schránky.

Pravděpodobný příjem #

Možnost zadání průměru v měsíci nástupu, pokud ještě není žádná mzda.

#

Výpočet Zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu #

V parametrech podniku lze nastavit automatický čtvrtletní výpočet pojištění a promile.
Program pak pro každé čtvrtletí vytváří automaticky výpočet, závazek, zaúčtování a příkaz k úhradě.
Byl vytvořen nový Druh mzdy 760 – Zákonné pojištění odpovědnost…

Přidán Druh pracovního poměru do výplatních lístků. #

Nový zaměstnanec karta #

Přidáno nové kontroly na správnost zadání Sociálního a Zdravotního pojištění a variant.

Přidání subjektu do sestavy čistých mezd dle příjemce #

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 17. 11. 2023