Doklady

Volba obsahuje jednotlivé typy dokladů, které mohou být navzájem propojené, tak jak byly pořízeny. Z objednávek vystavených lze automaticky vytvořit příjemka a tu spárovat s fakturou došlou.

Ve volbě se pořizují nové doklady. Pořízené doklady se uloží do volby Knihy, ze které je možné také pořídit nové doklady.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 2. 7. 2024