Přihlášení uživatele do systému Aplex

Systém Aplex se spouští pomocí zástupce vytvořeného na ploše. Pokud souhlasí nainstalovaná verze s verzí v cloudu zobrazí se obrazovka pro přihlášení do systému.

Každý uživatel systému Aplex je jednoznačně identifikován uživatelským jménem. Pro každý účet je vytvořeno heslo, které slouží pro přihlašování uživatele do programu.

První přihlášení #

Při prvním přihlášení je potřeba nastavit připojení na Microsoft Azure a vyplnit databázi. Nastavení provedeme zatrhnutím tlačítka ” Podrobné nastavení”. Tím se zobrazí rozšířený přihlašovací formulář.

Na záložce “Pokročilé” nastavíme následující pole:

  • Typ databáze: “MS Azure”
  • Cesta k databázi: “aplex.database.windows.net”
  • Databáze: “např. DEMO” (Přidělený název od Aplexu pro konkrétní firmu)
  • Sestavení: “ERP”

Na záložce “Základní” provedeme uložení nastavení pro příští přihlášení přihlášení.

Zadáním uživatelského jména a hesla a následným stisknutím tlačítka “Přihlásit” spustíme program Aplex.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 26. 4. 2023