Intrastat

Intrastat je statistika pro vykazování pohybu zboží přes hranice mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství.

Povinnost vykazovat Intrastat za rok 2023 vzniká při překročení prahu 12 mil. Kč. Práh je limit obratu, který se počítá samostatně pro dovoz zboží z EU a pro vývoz zboží do EU . Tyto obraty je v APLEX ERP možné zjistit za sledované období v Knize přiznání DPH. Filtrem období a skupinami DPH Nákup zboží v EU nebo Prodej zboží do EU.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Celní správy ČR. Další důležité informace jak správně vyhotovit statistiku je možné najít v příručce Českého statistického úřadu.

Před zahájením vykazování je nutné naplnit číselníky intrastatu.

Intrastat dovoz #

Údaje pro dovozní intrastat jsou čerpány z příjemek a z z údajů k jednotlivým produktům.

Intrastat vývoz #

Povinnost vykazovat Intrastat

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 6. 11. 2023