Pořízení majetku

Základní vyplnění karty #

Nová karta majetku se pořídí ve volbě Kniha – Seznam majetku – zmáčknutím + Nový majetek nebo pravým tlačítkem myši + nový majetek nebo klávesou F4.

Na nové kartě je zapotřebí vyplnit povinné údaje:

Druh majetku – Dlouhodobý (tzn. odepisovaný) nebo Drobný (neodepisovaný)

Inventární číslo – stisknutím tlačítka Generovat vytvoříte další číslo v pořadí v dané knize majetku

Název – Název majetku

Majetkový účet – vyberte účet z účtové osnovy

Je vhodné pro odpisování majetku již vyplnit i nastavení Daňových a účetních odpisů.

Můžete vyplnit i další údaje:

Stroj – v případě, že chcete sledovat náklady na jednotlivé majetky, vyplňte si kartu stroje v číselníku strojů. Odpisy majetku budou účtovány na vyplněný stroj. Pokud budete evidovat i jiné náklady jako např. opravy, ve výsledovce můžete vyjet celkové náklady na stroj. Další využití je možné v modulech půjčovna, servis.

Při zápisu nové karty je vhodné také zapsat i údaje pro odepisování.

Daňové odpisy #

Vyberte Typ daňových odpisů a odpisovou skupinu.

 • Neodepisovat
 • Rovnoměrně dle skupiny
 • Zrychleně dle skupiny
 • Zadanou částkou
 • Účetní odpisy uznané daňově
 • Mimořádné odpisy dle par.30a

Odpisové skupiny:

1. počítače, kancelářská technika, školní potřeby, nástroje, nářadí
2. osobní a nákladní automobily, pracovní stroje, TV a rozhlasové přijímače, nábytek
3. klimatizace, kotle k vytápění, výtahy, lodě
4. budovy ze dřeva a plastů, plynovody, energetická výrobní díla, osvětlení budov a staveb
5. výrobní budovy, dálnice, silnice, studny, vrty, mosty
6. obchodní domy, administrativní budovy, školy, kulturní památky

Účetní odpisy #

Na kartě majetku v části Účetní evidence se zadává způsob výpočtu účetních oprávek. Vedle způsobu odepisování zatrhněte i Odpis v měsíci zařazení, pokud nezatrhnete program bude odepisovat kartu od dalšího měsíce od pořízení.

 • Neodepisovat  – karta majetku se nebude odepisovat             
 • Účetní odpisy jako daňové – účetní odpisy budou ve výši daňových odpisů
 • Dle měsíční sazby – výpočet dle procenta
 • Dle roční sazby – výpočet dle procenta v prvním roce a dalších letech
 • Zadaný počet měsíců – program bude odepisovat po dobu zadaných měsíců
 • Zadanou částkou – program tuto částku počítá jako roční odpis

Program vypočte účetní oprávky dle odpisového plánu a měsíčně je účtuje do účetnictví. Účetní odpisy program vypočte po provedení měsíčních změn.

Výpočet účetních oprávek a zaúčtování do účetnictví znamená zároveň provedení měsíční uzávěrky v majetku.

Změnový doklad – Zařazení #

Pro dokončení zařazení majetku je nutné vytvořit změnový doklad Ve volbě Knihy – Změnové doklady.

Dokladová řada – rozlišená na dlouhodobý a drobný. V Šabloně dokladové řady pro Drobný majetek je v zatrženo, že se jedná o drobný majetek.

Druh dokladu – Zařazení. Výběrem druhu Zařazení se do řádků zapíše druh pohybu 10 – nákup nového majetku.

Inventární číslo – zadáte číslo karty nebo můžete z tohoto místa F4 – vytvořit novou kartu

Datum zařazení – Vyplníte datum zařazení do evidence.

Klíč saldokonta – pokud je účet 042xxx uveden v účtové osnově jako saldokontní, program vytvoří saldokontní kartu s klíčem, který pořídíte u došlé faktury nebo zde za změnovém dokladu.
Pořizovací cena – můžete vyplnit na více řádků v případě, že chcete mít informaci např. o poplatcích, atp. Program řádky sečte a v záhlaví a na kartě vidíte celkem Kč.

Umístění – pokud vyplníte středisko, místo umístění, zodpovědnou osobu, zakázku, program tyto údaje zobrazí na kartě.

Na základě Změnových dokladů dojde k zaúčtování majetku do účetnictví.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 6. 12. 2023