Odesílání pomocí datové schránky, Kniha Datové zprávy

Ve volbě CRM – Aktivity – Datové zprávy je Kniha datových zpráv.

Po odeslání formuláře, hlášení z mezd se zpráva uloží do Knihy datových zpráv.

Do Knihy se stáhnout všechny datové zprávy z datové schránky a v Knize zůstanou. Takže Kniha tak může fungovat i jako archiv datových zpráv.

Tlačítkem – Nová datová zpráva je možno vytvořit novou datovou zprávu a odeslat. K dispozici jsou nahoře tlačítka Odešli zprávu a Načti zprávy.

Hlášení, Přehledy #

Dole je tlačítko – Odeslat přes datovou schránku

Nastavení Datové schránky #

Ve volbě Správce – Uživatelé a role – Uživatelé – nastavíte konkrétnímu uživateli jméno a heslo datové schránky.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 6. 2024