Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně

Postup sestavení formuláře je v obou volbách následující.
1. Nahoře stiskněte + Nové vyúčtování… – vytvoříte nové hlášení. Vyberte rok (2023).
2. Stiskněte ikonu Sestavit – program předvyplní hlášení z dostupných dat
3. Exportovat do XML – po kontrole exportujete xml soubor, který načtete na portále mojedane.

Sestavení vyúčtování #

Hlášení zkontrolujete v záložce Část 1, Část 2
Po kontrole výkaz exportujete ikonou Exportovat do XML. Soubor xml (VYUCTOVANI_DPZC_2023B.XML) uložíte do počítače a následně jej načtete na portále Moje daně. Zde předpokládáme, že výkaz i vytisknete.

Portál Moje Daně – kontrola, úprava vyúčtování #

Na portále Mojedane.cz pak formulář zkontrolujete, případně doplníte.

Část 2 – Přepočet #

V Části 2 formuláře zadejte Přepočet – formulář přepočítá a doplní celkové hodnoty.

Příloha č. 1 – počet zaměstnanců – kód obce (ZÚJ) #

V příloze č. 1 Počet zaměstnanců, doplňte Kód obce v případě, že jej nemáte na kartách zaměstnanců.

V knize Vyúčtování daně ze záv.čin. se uloží provedené vyúčtování. Je možné je opravit, zobrazit.

Vyúčtování srážkové daně #

Postup je stejný jako u daně z příjmu ze závislé činnosti.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 5. 3. 2024