VREP (veřejné rozhraní pro e-podání) komunikace s ČSSZ, Kniha Nemocenské

Program umožňuje zasílání hlášení, přehledů, příloh k nemocenské a také dotazy na DPN (dočasnou pracovní neschopnost) z Knihy Nemocenské.

VREP zprávy – Kniha #

Ve volbě CRM – Aktivity – VREP zprávy je kniha, ve které jsou zobrazeny všechny zprávy, které jsme odeslali prostřednictvím hlášení, formulářů, příloh. Z každé věty je možno Načíst výsledek podání.

Nastavení certifikátů #

Nahoře v knize se nastavují certifikáty k této komunikaci.

Jsou potřebné tyto certifikáty:

  1. kvalifikovaný podpisový certifikát (PostSignum Qualified) – tento certifikát máte v počítači a běžně jej používáte
  2. komerční šifrovací nepodpisový certifikát (PostSignum Public) – tento certifikát je nutný, pokud se chcete prostřednictvím této komunikace dotazovat na stav DPN, protože ty obsahují citlivé údaje o nemocenských. Tento certifikát můžete získat na České Poště nebo např. na Postsignum on-line. Potřebujete k tomu se přihlásit pomocí e-identity občana nebo MojeID.
  3. šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2023 pro šifrování dokumentů – nemusíte instalovat, používáme jej automaticky v programu.

Plná moc od zaměstnavatele fyzické osobě na ePortále ČSSZ #

Na ePortále ČSSZ je zapotřebí mít povoleno ve volbě Úprava plné moci – Plná moc od zaměstnavatele fyzické osobě:
DZDPN – přebírání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců
Služby eportálu pro zaměstnavatele
Informace o DPN zaměstnance/Přehled zpracovaných podání o DPN zaměstnanců/Přehled DPN zaměstnanců/Seznam zaměstnanců účastných pojištění/Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Můžete využít plnou moc ke všem úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR

Odesílání hlášení, načtení výsledků zpráv #

Přes VREP komunikaci můžete odesílat všechny přehledy, hlášení, výkazy, přílohy k nemocenské. U každého výkazu je možnost Odeslat přes VREP.

V praxi se využívá VREP především s možností stahovat nemocenské lístky a využívat automatické zápisy do karet zaměstnanců – jak u nových DPN, tak končících DPN. Z těchto důvodů jsme vytvořili Knihu Nemocenské.

Kniha Nemocenské #

Kniha obsahuje všechny zápisy z karty zaměstnance – záložky Nemocenské. Nový zápis o DPN můžete nyní zapsat z Karty zaměstnanců i z Knihy Nemocenské – tlačítkem Nový zamnemoc.

Detail nemocenského lístku #

Na příslušeném řádku pravým tlačítkem zobrazíte detail nemocenského lístku.

Automatické načítání Nemocenské pomocí VREP #

Hlavní výhodou komunikace VREP a Knihy Nemocenské je ten, že do knihy se Nemocenské načítají automaticky a Nemocenská se automaticky zobrazí na kartě zaměstnance.

Program se při načtení nové nemocenské dotazuje na Rodné číslo zaměstnance (s lomítkem nebo bez), při změně v nemocenské musí být správně číslo nemocenského lístku na kartě zaměstnance.

Dotaz na DPN #

Dotaz na DPN se podává od – do. V jednom dni můžete zadat pro stejný interval jeden dotaz.

Načti výsledek dotazu na DPN #

Program v dotazovaném termínu stáhne nové nemocenské, ukončí stávající. Tyto změny jsou automaticky zapsány na karty zaměstnanců.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 25. 6. 2024