2023-06 Obecné novinky

Pomocník pro párování banky #

Na bankovní doklad bylo přidáno tlačítko „Pomocník párování“

Tlačítko je aktivní při editaci bankovního dokladu stejně jako tlačítko „Dohledat dle VS“.

Po stisknutí program prochází každý řádek bankovního výpisu a dle vytvořených kritérií pro párování hledá podmínku pro doplnění druhu pohybu na položku.

Program nepřepisuje pole text na řádku bankovního dokladu dle textu v číselníku DP Banky.

Pokud je pole DP doplněno a řádek vyhovuje podmínce kritérií, tak ho program přepíše.

Program nemění stranu (vyhledaný druh pohybu musí mít stejnou stranu pohybu).

Číselník DP Banka

Do základního pohledu byl přidán sloupec „Kritéria párování“, který je typu „AXCriteriaColumn“ pro možnost zadání podmínek stejně jako při tvorbě filtru.

Ukázka tvorby uživatelského filtru

Ukázka doplnění DP do řádku bankovního dokladu:

Funkčnost automatického párování lze zařadit do validací s parametrem, že nepřepisuje DP pokud již existuje.

Majetek – nový typ účetních odpisů – zadanou částkou #

Na kartě majetku při výběru způsobu odepisování byl přidán typ odepisování zadanou částkou. Program tuto částku počítá jako roční účetní odpis. Měsíční podělí počtem měsíců v tomto roce.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 17. 11. 2023