2023-07 Mzdové novinky

Nová sestava – rekapitulace mezd #

Volba Sestavy – Přehled mezd. Přehled obsahuje nově mzdové náklady za zaměstnance a firmu, přehled dle jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Přepočet dovolené dle nových pravidel #

Jaká jsou ty pravidla?

Lze zaheslovat pdf s výplatním lístkem #

Byl přidán nový údaj na kartě (heslo pro výplatnici). Výplatní listina, která se odesílá e-mailem ve formátu PDF bude zaheslovaná.

Kniha Zákonné srážky – poznámka #

Poznámka, která se následně dostane do položky salda a pak do příkazu k úhradě.

Upraven export XML na OSSZ #

Při exportu xml – příloha k žádosti, ukončení nemocenské ořeže lomítko z RČ.

Zákonné pojištění #

Do podnikových parametrů se dá nastavit promile pro výpočet zákonného pojištění a aktualizace nároku na dovolenou.

Souběh pracovních poměrů #

Je možné nastavit, s kterým hlavním pracovním poměrem tvoří nová karta souběh. Program převede výplatu k hlavnímu poměru, kde zdaní oba poměry společně.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 16. 11. 2023