Vyřazení majetku

Vyřazení majetku z evidence se provádí novým dokladem v Knize Změnové doklady. Po výběru dokladové řady vyberte typ dlouhodobý nebo drobný majetek.

Druh dokladu – Vyřazení. Do řádků dokladů se nabídne druh pohybu 50 – Prodej pro vyřazení zůstatkové ceny a druh pohybu 69 – Vyřazení – vstupní cena pro vyřazení vstupní ceny.

Druhy pohybů vyřazení #

U změny vyřazení se nabízí druh pohybu 50 – Prodej. V případě, že je potřeba vyřadit majetek z jiného důvodu, vyberte odpovídající druh pohybu, který se nabízí z Číselníku druhů pohybu. Zde naleznete také účet pro zaúčtování zůstatkové ceny účetní.

50 Prodej                    – 541100 / 082100
51 Likvidace                – 551100 / 082100
52 Manko a škody      – 551100 / 082100
53 Darování                – 543100 / 082100
55 Bezúplatný př.        – 551100 / 082100
56 Př. Do osob. Už.     – 491100 / 082100

Odepsaný majetek bude mít ve změnovém dokladu pouze řádek  69 – Vyřazení vstupní cena.

Po uložení dokladu je majetek vyřazen. Není dále zobrazován se v seznamech aktivních karet.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 12. 2023