Nastavení modulu

Počáteční období

Nastavení účetních předpisů

Program má přednastavené základní číselníky. Je však zapotřebí je zkontrolovat a případně upravit dle vašich potřeb. Před výpočtem a zaúčtováním prvního měsíce je zapotřebí nastavit:

Analytické účty pro odpisy, pořízení, vyřazení souvztažných účtů k třídě 0 a způsob účtování analytických účtů na účtu 042

Účtování majetku #

Karta majetku obsahuje účty třídy 0 (např. 022xxx.)
Druhy změn majetku obsahují nastavení souvztažných účtů – např. 551, 541 a nastavuje se modifikace analytických účtů.

Analytické účty se nastaví ve volbě Číselníky – Druhy změn majetku.

Příklad nastavení analytických účtů:
Nákup: 022100 / 042100
Odpisy: 551100 / 082100
Vyřazení prodejem 541100 / 082100

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 19. 12. 2023