Roční zúčtování daně, vyúčtování daně z příjmů

Popis naleznete ve volbě Dokumentace – Návody – Mzdy.

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti – popis naleznete zde.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně – popis naleznete zde.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 29. 2. 2024