Nákupní proces

Celý nákupní proces lze zautomatizovat. Standardně by měl nejprve začít zjištěním požadavků na nákup, následně vytvořením Objednávky vystavené, potom vytvoření Příjemky z Objednávky vystavené. Z příjemky lze potom vytvořit Fakturu došlou.

Je také možné vytvářet příjemky z Faktury došlé, kterou je pořízená položkově nebo vyčtena pomocí ISDOC.

Požadavky na nákup #

Požadavky na nákup lze zjišťovat zadáním minimálního množství na skladových kartách, které lze vyplnit pomocí Hromadné úpravy nebo na na jednotlivých produktech. Aby systém správně fungoval musí být zároveň vyplněn na Produktu i jeho Dodavatel.

Úloha – Položky k objednání #

Pomocí úlohy Položky k objednání lze zjistit za jednotlivé dodavatele požadavky na objednání. V našem konkrétním případě u produktu Matrix máme 25 ks Skladem, součet Objednávek od zákazníků je 30 ks ve sloupci Objednat je tedy 5 ks. U produktu Vesus máme 21 ks Skladem, součet Objednávek od zákazníků je 1 ks, Očekáváme 2 ks, které jsme již dříve objednali u dodavatele, zároveň máme nastaveno minimální množství na 50 ks, proto se nabízí objednat 28 ks.

Zaškrtnutím políčka u dodavatele – tzn. výběr všech položek, nebo jen jednotlivých můžeme pomocí tlačítka Objednat u dodavatele vytvořit objednávku.

Přímo v objednávce – Načíst produkty #

Pokud je na Objednávce vystavené vyplněn dodavatel totožný s dodavatelem na Produktu je možné použít tlačítko Načíst produkty. Jednotlivé objednávané množství lze editovat přímo ve sloupci. Pomocí tlačítka Převzít se vytvoří řádky objednávky na zadané počty ks.

Množství podle robota #

Jedná se o funkci na míru pro zákazníka, která umí dle požadavku klienta nabízet objednávané množství na základě definovaného algoritmu např. i na základě předchozích prodejů. Pokud máte zájem tuto funkci používat kontaktujte naší technickou podporu.

Objednávka vystavená #

Dle výše uvedených úloh, které pomáhají zjistit požadavky na nákup je možné přímo přímo v nich vytvořit objednávku nebo ji vytvořit manuálně. Pokud nemáte ve společnosti osobu, která schvaluje objednávky nastavte si na šabloně automaticky její schválení při uložení.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 19. 2. 2024