Lokace

Skladové lokace/místa člení sklad na menší logistické celky a usnadňují orientaci a obsluhu zásob v rámci prostoru skladu.

Číselník lokací si můžeme zobrazit pomocí fulltextového vyhledávání zadáním výrazu “Uloznemisto”.

Obr.: Pole pro fulltextové vyhledávání.

Klávesou ENTER potvrdíme hledaný výraz. Z nabídky vybereme libovolnou lokaci. Následně se nám zobrazí číselník “ULOZNEMISTO”.

Obr.: Výsledky hledání

Vložení nové hodnoty #

Pomocí tlačítka “Editovat” zpřístupníme ve formuláři možnost vložení nové záznamu.

Klávesou F11 nebo pomocí tlačítka ” Přidat / Přidat a kopie” vložíme nový záznam do číselníku.

Doplníme pole “Kód” dle předem domluveného formátu pro označení oblasti, uličky, řady, sloupce, police, pozice. Můžeme doplnit popisný název. Povinné pole je sklad, pro který chceme lokaci založit.

Záznam uložíme tlačítkem “Uložit”.

Obr.: Číselník ULOZNEMISTO – přidání záznamu.
Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 16. 1. 2023