Sestavy

Soupis majetku – stavy majetku, třídění za dlouhodobý, drobný, evidenční, účetní stav

Změny majetkuúčetní, daňové, evidenční

Odpisy – sestavy provedených odpisů účetních a daňových

Zařazení – soupisy nového majetku

Vyřazení – sestavy vyřazeného majektu

Plánovaný odpis – sestavy plánovaných odpisů

Soupis majetku #

Stavy majetku v rozlišení dlouhodobý, drobný nebo celkem majetek. Dále evidenční, účetní, daňové.

Lze vybrat sestavu například za odpovědnou osobu nebo umístění.

Varianta sestavy:

Sestavy je možno třídit dle středisek, umístění, atp.

Změny majetku #

Základní sestava podle variant – účetní změny, daňové změny, evidenční změny.

Výběrem varianty Účetní změny získáte sestavu s možností odsouhlasení na hlavní knihu.

Inventurní soupisy #

Ve volbě Sestavy – Soupis majetku – Evidenční stav můžete vybrat Dlouhodobý i Drobný majetek společně, dále dle středisek, umístění, osob, atp.

Ve spodní části vyberete sestavu – inventurní soupis dle různých kritérií např. dle středisek, osob

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 13. 12. 2023