E-maily

E-maily – slouží pro evidenci odchozích e-mailů vytvořených manuálně nebo zasílaných na základě pravidel automaticky.

Tato evidence se aktivuje pouze v případě Podnikového nastavení hodnotu OdesIlatEmailyPresSMTP = True. Pro správné fungování je nutné vyplnit další nastavení SMTP serveru. V podnikovém nastavení se nastavují hodnoty pro celou společnost.

V případě potřeby nastavit více odesílacích adres se jednotlivé adresy nastavují ve Správci – Uživatelé a role – Uživatelé ve sloupci E-mail upomínek a zároveň se musí nastavit ve Správci – Číselníky – Systémové – Nastavení SMTP pro jednotlivé odesílací adresy.

V případě Podnikového nastavení hodnotu OdesIlatEmailyPresSMTP = True. Při použití tlačítka Odeslat jako PDF – dojde k vytvoření Aktivity – E-mail.

Tyto aktivity se zobrazují právě v CRM – Aktivity – E-maily, odtud je lze pomocí tlačítka Odeslat a přijmout manuálně odeslat nebo můžete požádat podporu APLEX ERP o nastavení automatického odesílání v pravidelných intervalech.

Pokud je nastaveno OdesIlatEmailyPresSMTP = False, tak při použití tlačítka Odeslat jako PDF se vždy otevře výchozí E-mailový program např. Microsoft Outlook viz obrázek níže. Záznamy se v tomto případě v CRM – Aktivity – E-maily neevidují.

Nastavení tiskových sestav a těla e-mailů #

Na šabloně faktury vystavené se nastavuje Report dokladu (tisková sestava, která bude zasílána e-mailem) a Report tělo emailu (text zasílaného mailu).

Nastavení Automatické e-maily #

V modulu Správce v Číselníky – Systémové – Automatické emaily se nastavují Kritéria na základě, kterých dojde k vytvoření Aktivity – E-mail. Tyto aktivity se zobrazují právě v CRM – Aktivity – E-maily, odtud je lze pomocí tlačítka Odeslat a přijmout manuálně odeslat nebo můžete požádat podporu APLEX ERP o nastavení automatického odesílání v pravidelných intervalech.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 9. 7. 2024