Intrastat dovoz

Jednotlivá hlášení se ukládají do Knihy hlášení intrastat dovoz. Tlačítkem Nový intrastat dovoz se spustí formulář pro sestavení hlášení.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 14. 8. 2023