Počáteční stavy majetku

Počáteční stavy se zadávají změnovým dokladem typu Počáteční stav k existujícím kartám majetku.
Karty majetku si můžete pořídit dopředu nebo na údaji Inventární číslo majetku klávesou Nový majetek (F4).

Počáteční stavy se zadávají k 31.12. předchozího roku.

Záhlaví dokladu:

Druh dokladu – Počáteční stav.
Inventární číslo – vyberte kartu nebo pravým tlačítkem (F4) založte novou kartu.
Datum zařazení – 31.12. předchozího roku (pokud pořizujete počáteční stavy k 01.01.2024, zadáte datum 31.12.2023)
Datum dokladu – 31.12. předchozího roku

Řádky dokladu:

Na řádcích dokladu zadáváte pomocí jednotlivých Druhů pohybu stavy k 31.12. předchozího roku.

Druh pohybu 01 – Počáteční stav pořízení

Datum změny zadává se skutečný Datum pořízení
Cena pořízení – pořizovací cena
Umístění majetku – je možné zadat středisko, místo, zodpovědná osoba

Druh pohybu 81 – Počáteční stav daň. odpis

Datum změny zadává se Datum 31.12. předchozího roku. (pokud pořizujete počáteční stavy k 01.01.2024, zadáte datum 31.12.2023)
Odpis účetní celkem – celkem částka k 31.12.
Let odpisu – kolik let byl majetek daňově odepisován

Druh pohybu 91 – Počáteční stav účetní odpis

Datum změny zadává se Datum 31.12. předchozího roku. (pokud pořizujete počáteční stavy k 01.01.2024, zadáte datum 31.12.2023)
Odpis daňový – celkem částka k 31.12.
Let odpisu – kolik let byl majetek daňově odepisován

Po uložení dokladu se aktualizují údaje na kartách majetku.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 12. 2023