2023-11 Mzdové novinky

Karta zaměstnance

Lékařské prohlídky – přidána četnost
Přidáno zatržítko – Daňový nerezident
Evidenční číslo zdravotního a sociálního pojištění cizince

Do přehledu Měsíčních mezd přidána položka Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Možnost odeslání výplatní listiny i příjemcům srážek.

Úprava evidence dovolených ve dnech jsou odvozeny z odpovídajících hodnot v hodinách.

Roční nárok je nově rozdělen na Nárok dle odpracované doby + nárok za přesčasy – redukce za dlouhodobou nemocenskou
Úprava roční karty zaměstnance, je zde doplněna možnost zadat specifický nárok nárok doby dovolené pro konkrétního zaměstnance. Základní doba dovolené se nastavuje pro všechny zaměstnance v podnikových parametrech ve dnech, např. 25 dnů. Pokud zde není zadaná, default hodnota je 20 dnů.
Nový údaj lze využít k zadání nároku pro konkrétního zaměstnance v případě, že firemní politika přiznává různým zaměstnancům jinou délku dovolené, např. dle doby v zaměstnání.
Je doplněno zatržítko na roční kartě zaměstnance, které umožní zadat nárok na dovolenou manuálně a nadále tuto hodnotu neměnit výpočty.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 13. 12. 2023