Zdravotní prohlídky

Slouží pro evidenci zdravotní prohlídek všech zaměstnanců. Vkládání je možné provádět tlačítkem editovat přímo zde nebo na Kartě zaměstnance.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 3. 11. 2023