Kalendář

V závislosti na nastavení umožňuje zobrazit druhy aktivit: Události, Úkoly, Schůzky, Telefony. Zobrazení aktivit lze pomocí přednastavených filtrů rozšířit nebo omezit. Např. lze zobrazit nejen vlastní aktivity, ale i aktivity dalších uživatelů najednou.

Aktivity lze také přidávat do kalendáře pravím tlačítkem myši a to přímo v kalendáři v políčku s konkrétním časem. Lze také jednoduše měnit termín aktivity pouhým přetažením aktivity do jiného dne a jiný čas.

Nastavení zobrazení aktivit v kalendáři #

Jednotlivé aktivity se v kalendáři zobrazí, pokud je u nich zaškrtnuto Zobrazovat v kalendáři. V závislosti na nastavení:

Bezpečnost #

Veřejná – zobrazí se všem uživatelům.

Soukromá – zobrazí se jen uživateli, který je vlastníkem aktivity (aktivitu založil).

Volná – zobrazí se všem uživatelům a navíc ji můžou editovat.

Pomocí tlačítek lze měnit zobrazení kalendáře např. denní, pracovní týden, týden, měsíc. Pomocí tlačítek + a – nebo pomocí klávesy CTRL + kolečko myši lze kalendář přiblížit nebo oddálit.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 3. 7. 2024