Základní popis programu Aplex

Základní popis obrazovek #

Systém menu Aplex #

V programu Aplex jsou k dispozici různé systémy menu závislé na tom, ve které části programu se právě nacházíte.

Funkce ribbonu #

Funkce v ribbonu jsou přístupné v rámci všech formulářů daného modulu. 

Stromové menu #

Systém Aplex umožňuje uživateli ovládat program také pomocí stromového menu. Stromové menu obsahuje základní nabídku standardních funkcí (knih, číselníků, sestav, úloh) přístupných v programu.

Práce ve stromové struktuře je velmi snadná a přehledná. Menu je rozděleno do složek podle jednotlivých funkčních oblastí, přičemž každá se člení na další podsložky a ty pak obsahují jednotlivé funkce.

Základní ovládání programu #

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 10. 1. 2023