Úhrada faktury v jiné měně

Při úhradě faktury v jiné měně, než je měna na faktuře, postupujeme tak, že při úhradě je zapotřebí zadat hodnotu v měně faktury. Kolik platba představuje původní měnu faktury.

Předpis závazku #

Na přikladu je přijatá faktura na služby Google v částce 27,09 EUR, placená kartou.

Program eviduje v saldokontu závazek 27,09 EUR, Kurz 24,885, Kč 674,13.

Úhrada závazku #

Na bankovním výpise Kč je úhrada v Kč 677,38. Ve sloupci Částka salda je původní měna a částka faktury 27,09 EUR. Tímto je závazek vyrovnaný.

Program při zaúčtování bankovního výpisu vypočte kurzový rozdíl.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 4. 6. 2024