Nastavení dodavatelského ceníku

Pokud máme v systému nahrané dodavatelské ceníky je potřeba u daného dodavatele nastavit ceník.

Otevřeme si tabulku Adresář firem. Do tabulky se dostaneme ze stromového menu CRM – Adresář – Firmy.

Vyhledáme si příslušného dodavatele v tabulce a pomocí tlačítka “zobrazit” nebo stisknutím klávesy F3 zobrazíme formulář k danému záznamu.

Obr.: Formulář Firma

Formulář obsahuje několik záložek. Pole pro vložení ceníku nalezneme v záložce “DOPLŇKOVÉ ÚDAJE”.

Pro editaci záznamu je potřeba stisknout tlačítko “Editovat”. To že jsme v editaci poznáme pomocí barevného rozlišení tlačítek – tlačítko nový a editovat zašedne a podbarví se tlačítka pro uložení záznamu a storno změny.

Obr:. Editace záznamu

Do pole “Ceník” vložíme záznam z nabídky uložených ceníků. Změnu uložíme pomocí tlačítka “Uložit a zavřít”.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 11. 1. 2023