2024- 04-06 Mzdové novinky

Připravujeme odeslání Výkazu DPP od 01.07.2024 #

Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce se musí prvně odeslat do 20.08.2024 za červenec 2024. Tento výkaz bude v programu k dispozici od 07.2024

Je zapotřebí nastavit na Kartách zaměstnanců v záložce Mzdové údaje – Zdravotní pojišťovnu, varianty ZP a SP

VREP (veřejné rozhraní pro e-podání) komunikace s ČSSZ, Kniha Nemocenské #

Program umožňuje zasílání hlášení, přehledů, příloh k nemocenské. Dotazy na DPN (dočasnou pracovní neschopnost) pak program odesílá a přijímá z Knihy Nemocenské, kde stahuje detailní nemocenské lístky.

Celý popis naleznete zde.

Odesílání přehledů pomocí datové schránky, Kniha Datové zprávy #

Ve volbě CRM – Aktivity – Datové zprávy je Kniha datových zpráv. Z modulu Mzdy se odesílají Hlášení, výkazy,.. celý popis zde

Trexima 2024 #

Export údajů z mezd pro statistiku Trexima.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 9. 7. 2024