Import dodavatelských ceníků

Dodavatelské ceny nám umožňují evidovat pevné ceny nasmlouvané s konkrétními dodavateli. Tyto ceny se pak automaticky doplnění na položku nákupu, zvolíme-li sortiment a dodavatele odpovídající zadané definici dodavatelské ceny.

Číselník Cenové úrovně #

V číselníku Cenové úrovně eviduje hlavičky nákupních/prodejních ceníků. Můžeme doplnit příslušnou měnu nebo zda jsou ceny včetně DPH. Do číselníku se dostaneme ze stromového menu Zásoby – Číselníky – Cenové úrovně.

Obr.: Číselník Cenové úrovně

Vložení záznamu do číselníku #

Pomocí tlačítka “Editovat” aktivujeme funkci pro změnu/přidání záznamu. Vložení nového záznamu můžeme provést buď:

  • tlačítkem “Přidat” – vloží nový prázdný řádek do tabulky
  • tlačítkem “Přidat a kopie” – vloží nový řádek do tabulky a zkopíruje hodnoty z označeného řádku
  • myší kliknu “zde klikněte na přidání záznamu”
Obr.: Vložení záznamu do číselníku Cenové úrovně

Pomocí tlačítka “Uložit” uložíme nově přidaný záznam do číselníku.

Tabulka Ceníky #

Tabulka Ceníků slouží k evidenci jednotlivých ceníků. Můžeme nastavit interval platnosti ceníku, vybrat konkrétní dodavatelé, kterých se má ceník týkat, případně definovat cenové úrovně. Do tabulky se dostaneme přes stromové menu Zásoby – Produkty – Ceníky.

Obr.: Tabulka Ceníky

Vložení záznamu do tabulky #

Pomocí tlačítka “Nový ceníknaobdobi” spustíme formulář pro vložení nového ceníku. Z číselníku Cenové úrovně vybereme předpřipravený záznam z předchozího kroku. Doplníme pole pro platnost od/do.

Obr.: Vložení záznamu do tabulky Ceníky

Vložení produktu do ceníku #

Nyní můžeme začít vkládat produkty a jejich dodavatelské ceny. Produkty můžeme vkládat hromadně importem z připraveného excelovského souboru nebo ručně kliknutím myši “zde klikněte na přidání záznamu”.

Hromadný import z excelu #

Pomocí tlačítka ” Import z Excelu” spustíme formulář pro načtení importovaného souboru. Ve formuláři doplníme cestu k excelovskému souboru, doplníme pole “Typ položky” = KódKlasik. Pokud nepoužijeme šablonu pro import ceníku je nutné nastavit i ostatní pole, která definují sloupce a řádky s daty pro import.

Obr.: Import ceníku z Excelu

Tlačítkem “Načti” provedeme import dodavatelský cen z excelu. Po skončení nás program informuje o počtu naimportovaných cen, případně o počtu nenalezených produktů v tabulce Katalog produktu.

Záznamy ve formuláři mohu před uložením ještě dodatečně upravit nebo vymazat stisknutím “červeného křížku” na konci řádku nebo pomocí klávesy F8 či výběrem z nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši.

Obr.: Importované produkty ceníku

Tlačítkem “Uložit/Uložit a zavřít” připravený ceník uložíme do systému.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 11. 1. 2023