Přecenění dokladů, bank a pokladen v cizí měně k 31.12.

Přecenění neuhrazených pohledávek a závazků #

V případě, že vystavujete doklady v cizí měně a tyto jsou k 31.12. neuhrazené, je zapotřebí je před uzavřením období provést přecenění kursem platným 31.12. uzavíraného roku.

Přecenění je nutné provést před úhradami v novém roce. V případě, že jste již provedli úhrady těchto dokladů v novém roce před přeceněním, musíte tyto úhrady vystornovat a provést je až po přecenění.

Nastavení Kursu k 31.12. #

Zkontrolujte, případně nastavte Kursový lístek k 31.12. uzavíraného roku ve volbě Účetnictví – Číselníky – Kurzovní lístky

Nastavení účtů kurzových rozdílů #

Účty pro zaúčtování kurzových rozdílů naleznete ve volbě Nastavení – Data – Účty kurzových zisků, ztrát.

Přecenění pohledávek a závazků #

V programu musí být nastaven uzavíraný rok.


Ve volbě Účetnictví – Úlohy – Roční závěrka – Stisknete volbu Přecenit. #

Program vytvoří uzávěrkový doklad, který obsahuje jednotlivé doklady, popis původního kurzu a kurzový rozdíl. Tento doklad můžete zobrazit ve volbě Roční závěrka kliknutím na něj ve volbě Doklady.
Doklad je k dispozici také ve volbě Účetnictví – Knihy – Uzávěrkové doklady.

Přecenění je možné ve volbě Roční závěrka Stornovat a provést znovu. Vytvořený účetní doklad má vazbu na tuto volbu, stornováním se vymažou řádky dokladu a provedením přecenění se vytvoří znovu.

Možný problém u přecenění #

Program počítá s tím, že všechny položky saldokonta v cizí měně mají na kartě saldokonta účet. Může se stát, že hlavně u obecných účetních dokladů, kdy vytváříte kartu saldokonta ručně, účet zadaný není.

To způsobí při tvorbě přecenění hlášení:

Chybějící účet naleznete nejlépe ve volbě Účetnictví – Knihy – Saldokonto. Můžete vybrat ve sloupci Účet – položku prázdný a na kartě saldokonta účet doplnit.

Přecenění bank a pokladen v cizí měně k 31.12. #

Zůstatky účtů přeceníte kurzem k 31.12. uzavíraného roku. Kurzový rozdíl, který přeceněním vznikne zaúčtujete v Kč uzávěrkovým vnitro dokladem.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 4. 1. 2024