Podnikové nastavení

Účetnictví #

Varianta účtování faktury došlé #

Tato volba určuje variantu podle, kterého data bude vyplněno Účetní datum tedy k jakému datu bude doklad zaúčtován.

Datum_uplatnění_DPH = datum Doručení dokladu, toto datum rozhoduje i o zařazení do Měsíc DPH. Standardně je nastaveno na aktuální datum při pořízení dokladu. Pro zaúčtování dokladu např. do nákladů nebo pořízení zboží na sklad se předvyplní toto aktuální datum v našem případě období únor 2024.

Datum_dodání = datum DUZP dokladu. Toto nastavení je vhodné použít pokud chceme mít zaúčtovaný pořizovaný doklad např. do nákladů nebo pořízení zboží na sklad k datu jeho DUZP v našem případě období leden 2024.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 1. 2024