Nový zaměstnanec

Nového zaměstnance pořídíte ve volbě Zaměstnanci – Karty zaměstnanců. K dispozici je tlačítko Nový zaměstnanec nebo pravým tlačítkem Nový zaměstnanec (horká klávesa F4)

Otevře se prázdná karta zaměstnance. Nahoře jsou jednotlivé záložky pro zadání osobních, mzdových údajů, srážek, průměrů, apod.

Je zapotřebí vyplnit nezbytné údaje pro pořízení mzdy.
Osobní údaje:
Osobní číslo, Jméno, Příjmení, rodné číslo, Datum nástupu, Druh pracovního poměru,

Mzdové údaje:
Podepsal prohlášení k dani, Zdravotní pojišťovna, Slevy na dani, Pracovní úvazek, Rozvržení pracovní doby, nárok na dovolenou, částka měsíční mzda nebo hodinová mzda.

Srážky:
V záložce Srážky se pořizují druhy mezd, které program vypočte automaticky při výpočtu čistých mezd.
Pro převod výplaty na účet musí být pořízen Druh mzdy 580 – převod výplaty na účet a bankovní účet zaměstnance.
Srážky s pevnou měsíční částkou zadejte do sloupce měsíční srážky a datum od. Například zálohy, podnikové srážky, půjčky, atp.
Pro exekuce zadejte počet vyživovaných osob pro výpočet nesrazitelné částky.

Průměry:
Pro výpočet dovolené, prémií, nemocenské je nutné zadat hodinový průměr. Zadává se rok a čtvrtletí ve kterém byl průměr vypočten a tento se používá pro výpočty v následujícím čtvrtletí.

Pro potřeby hlášení je zapotřebí vyplnit i ostatní údaje – trvalý pobyt, datum místo narození, atp.

Videoukázka zápisu na kartu zaměstnance a odeslání Hlášení Oznámení o nástupu do zaměstnání

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 30. 11. 2023