Stavy objednávky došlé

Stavy objednávky došlé jsou automaticky vyplňované stavy systémem na objednávku došlou při splnění předem definovaných podmínek.

Např. Při ručním vyplnění objednávky došlé je nejprve přidělen – Stav zápis.

Pro změnu do stavu Ke chválení je nutné mít vyplněny tyto údaje:

  • Způsob úhrady
  • Způsob dodání

Pro změnu do stavu Schváleno je nutné zaškrtnout box Schváleno (viz obrázek)

Prvotní nastavení programu je jsou tyto údaje předvyplněny na Šablona objednávky došlé, tak aby při uložení Objednávky došlé, přešla automaticky do stavu Schváleno.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 1. 11. 2023