Ovládání programu

Klávesové zkratky #

Vyhledávání v programu #

Filtry #

Základní filtr tabulky #

Pokročilý filtr #

Příklad – filtr položek dokladu #

Pokud hledáte řádek Faktury došlé nebo vydané, které mají alespoň jednu položku s konkrétním produktem můžete použít takto definovaný filtr.

Pokud hledáte na řádek Dodacího listu/Prodejky, příjemky, výdejky musíte použít místo Řádku – Pohybu produktu.

Pokud hledáte na řádek Objednávky musíte použít místo Řádku – Požadavek na produkt.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 15. 3. 2024