2024- 07-09 Mzdové novinky

08.07.2024 ——————-

Evidence dohod o provedení práce od 01.07.2024 #

Zaměstnavatel má povinnost každý měsíc odesílat seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu na novém tiskopise Výkaz DPP.

Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce se musí prvně odeslat do 20.08.2024 za červenec 2024. Pak se bude odesílat za každý měsíc do 20-tého následujícího měsíce.

Je zapotřebí nastavit na Kartách zaměstnanců v záložce Mzdové údaje – Zdravotní pojišťovnu a varianty ZP a SP

Oznamování nástupu a skončení zaměstnání u DPP #

Oznamování nástupu a skončení zaměstnání se provádí automaticky na Výkaze DPP podle data nástupu a výstupu na kartě zaměstnance.

Výkaz DPP #

Výkaz se nachází ve volbě Hlášení, výkazy. Po výběru období a tisku je možné jej odeslat přes VREP, nebo jako XML soubor Datovou schránkou, případně importem na webu ČSSZ.

01.07.2024 ——————-

Nový Sumář DM na mzdovém dokladu #

V případech, kdy se pořizuje mzda pomocí základního mzdového dokladu, program automaticky pořizuje nemocenskou, dovolenou dle Data Od-Do. Tímto se základní mzda rozdělí na více řádků a vznikla potřeba ji sumarizovat pro kontrolu. Přidali jsme Sumář DM, kde jsou jednotlivé Druhy mezd sečteny Kč, KD, PD, Hodiny.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 9. 7. 2024