Trexima ISPV – pololetní šetření o průměrném výdělku

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice.

Při zařazení vaší firmy do tohoto statistického šetření využijete export dat v xml pro načtení do Internetového pořizovacího programu IPOP.

Číselníky #

Místo výkonu práce #

Místa výkonu práce je zapotřebí naplnit dle číselníku kódů.

Číselníky CZ-ICSE, CZ-ISCO #

Doplňte podle potřeb

Úprava CDM – číselníku Druhů mezd #

Druhy mezd, které se exportují do hlášení, musí být označeny, do kterého sloupce náleží. Základní přednaplnění provádí program. Je zapotřebí ale provést kontrolu.

Vytvoření XML souboru #

Ve volbě Hlášení, výkazy – Statistika zvolíte období, vytvoříte a uložíte soubor XML

Načtení XML souboru do programu ISPV na webu #

Ve volbě Pořízení dat načtete XML soubor

Údaje o pracovních poměrech, kontroly údajů, odeslání dat #

Po načtení XML souboru a tlačítkem Další proběhne načtení, kontroly dat.

Program provádí kontroly a vypíše Přehled chyb závažné a ostatní. Po provedené opravě se soubor odesílá.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 9. 7. 2024