CRM modul

Zkratka CRM vychází z anglického názvu Customer Relationship Management – tedy v překladu řízení vztahů se zákazníky. Modul CRM je převážně určen právě pro řízení vztahů se zákazníky.

V APLEX ERP je modul CRM navíc rozšířen o záznam všech Aktivit souvisejících nejen se zákazníky, ale se všemi procesy ve společnosti jako např. vztahy se zaměstnanci (zadávané úkoly), dodavateli, zakázkami atd.

Aktivity #

Nejčastěji uživatelé používají tento modul pro zaznamenání komunikace se zákazníky u jejich Objednávek došlých na záložce Aktivity.

Druhy aktivit #

Události – slouží pro evidenci událostí např. milníky v probíhající zakázce.

Úkoly – slouží pro evidenci úkolů.

Schůzky – slouží pro evidenci schůzek.

Telefony – slouží pro evidenci hovorů.

E-maily – slouží pro evidenci e-mailů vytvořených ručně nebo zasílaných na základě pravidel automaticky.

Poznámky – slouží pro evidenci poznámek.

Dopisy – slouží pro evidenci listovní pošty.

Kalendář #

Umožňuje zobrazit druhy aktivit: Události, Úkoly, Schůzky, Telefony. Tyto aktivity lze zobrazit za přihlášeného uživatele nebo za více uživatelů najednou.

Adresář #

Slouží pro evidenci všech subjektů a osob.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 3. 7. 2024