Výdej do spotřeby, záměny na skladě

Pokud potřebujeme vydat nějaký sortiment, který je potřeba zaúčtovat do spotřeby nebo narovnat stavy na skladě zjištěné namátkovou kontrolou používáme ruční založení výdejky.

Do knihy Výdejky se dostaneme ze stromového menu Zásoby – Knihy – Výdejky.

Obr.: Vytvoření nové Výdejky

V knize výdejek pomocí tlačítka “Nová výdejka” nebo klávesou F4 vyvoláme formulář pro založení nové výdejky. Pokud máme založeno více řad pro výdejky nejprve vybere do které řady výdejku vytvoříme.

V Hlavičce výdejky můžeme vyplnit pole Popis , pomocí kterého můžeme doklady vyhledávat a účetní oddělení se může dle popisu rozhodnout o změně způsobu účtování.

Pole Datum výdeje určuje ke kterému okamžiku po uložení dokladu dojde k výdeji položek. Při uložení dokladu probíhá kontrola dle nastavení skladu (povolit do mínusu), zda výdejem nedojde k zápornému stavu na skladě případně lokaci (nastavení: evidence umístění na skladě).

Přidání položky do dokladu #

Kliknutím na tlačítko  “Přidat záznam” nebo kliknutím myši na místo označené “hvězdičkou” aktivujeme možnost přidat položku do výdejky.

Doplníme následující pole: DP (“Druh pohybu”) , sklad, Produkt, Lokaci, Množství, Skladovou cenu (většinou nemění při běžných operacích)

DP – číselník slouží pro možnost nastavení způsobu účtování dané položky. Nabídku číselníku vyvolám pomocí klávesy F2.  Ze seznamu vyberu hodnotu dle dohody s účetním oddělením.

Příklad:

62 – Výdej do reklamace
63 – Záměna – ztráty a nálezy

Sklad – číselník všech skladů. z nabídky pomocí F2 vyberu ze kterého skladu chci provést výdej.

Množství – pokud zadáme “mínusové” množství do řádku produktu po uložení dojde k navýšení skladové zásoby na skladě.

Obr:. Ukázka záměny produktů na skladě

Na obrázku výše je ukázána záměna dvou produktů v množství 2m na skladě kde evidujeme lokace.

Pomocí tlačítka “Uložit” provedeme výdej/ “mínusový” výdej ze skladu.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 6. 11. 2023