Přechod systému na nový rok

Při přechodu na nový rok je nutné v systému nastavit číslování dokladů jednotlivých řad. Zde jen vyjmenujeme, co všechno je nutné provést a na co se nesmí zapomenout.

Naplnění číselníku Účetní roky #

V číselníku je nutné mít zadána období pro příslušné roky, ve kterých mají být doklady vytvořeny. Do číselníku se dostaneme ze stromového menu Účetnictví – Číselníky – Účetní roky

Klávesou Nový účetní rok (nebo pravým tlačítkem myši, F4) vytvoříte kartu nového účetního roku.

Je zapotřebí vyplnit údaje v záhlaví – účetní rok, název a období od do.

Po stisknutí klávesy Uložit (Uložit a zavřít) se automaticky vygenerují jednotlivé Účetní měsíce a Měsíce DPH pro daný rok, ve kterých mají být doklady vytvářeny.

Řady dokladů #

Nastavení číslování knih pro další období:

Je možné zkopírovat všechny dokladové řady najednou z roku na rok.

Úloha Řady pro nový rok zkopíruje všechny dokladové řady, zkontroluje existenci již vytvořených a po uložení vytvoří řady pro nový rok.

Pro každý doklad musíme nastavit číslování pro dané období. Do číselníku se dostaneme přes stromové menu Účetnictví – Číselníky – Řady dokladů.

Šablony dokladových řad #

V číselníku – Řady dokladů nebo v editaci dokladu – Šablony je vhodné na počátku nového období zkontrolovat Vazby navazujících dokladových řad. Tyto se plní automaticky dle minulého období.

Druhy platby prodejky #

Společně se založením nových dokladových řad se automaticky založí i Druhy plateb pro prodejky podle nastavení z minulého roku. Počátek roku je ideální pro případné úpravy nastavení.

Nastavení aktuálního účetního roku uživatele #

Každý uživatel může provést výběr účetního roku pro zakládání nových dokladů. Výběr období provede přes Nastavení účetního roku programu, které je zobrazeno v záhlaví obrazovky. Program nabízí aktuální období dle skutečného data při spuštění.

Výběr období při pořízení nového dokladu #

V každém modulu z volby Doklady – je možné vybrat účetní období při zadání nového dokladu.

Shrnutí #

  • Aktuální období účetního roku si zvolíte v zápatí obrazovky programu. Při spuštění programu se nabízí aktuální.
  • Uživatelé, kteří pořizují doklady nákupu/prodeje a skladu – objednávky, faktury, DL, bankovní výpisy, pokladní doklady atd. – si nastaví nové období od 1. ledna.
  • Účetní, které účtují ještě doklady starého roku, si ponechají původní období. Od ledna se musí přepnout do minulého období.
  • Pokud někdo pořizuje data do nového i minulého období, musí pečlivě dbát na správné nastavení aktuálního účetního roku programu.
  • Veškeré číslování je pouze formální záležitost. Případný omyl nemá žádný podstatný vliv na chod IS.

Ceníky – období platnosti #

Na začátku nového období je nutné zkontrolovat platnosti ceníků – Platný DO. Pokud používáte platnosti do 31.12., vytvořte Nový ceník na období – OD 01.01.

Počáteční stavy pokladen a bank #

Při přechodu na nový rok nejsou k dispozici počáteční stavy z uzávěrky minulého roku. Je zapotřebí zadat dočasné počáteční stavy pro účetnictví a počáteční stavy operativní pro jednotlivé pokladny a banky.

Po provedení účetní uzávěrky a vytvoření počátečních stavů pomocí volby Roční závěrka se tyto dočasné počáteční stavy pro účetnictví vymažou. Počáteční stavy operativní pro jednotlivé pokladny a banky zůstávají k dispozici po celý rok.

Dočasné počáteční stavy pro účetnictví #

Pro počáteční stavy jednotlivých účtů pokladen a bank stačí vytvořit obecný účetní doklad, ve kterém bude účetní datum 01.01. a období – 00 – počáteční stavy.

Stačí zadat souvztažnosti 211xxx / 701000, 221xxx / 701000. Ihned po uložení dokladu jsou počáteční stavy k dispozici na stavech účtů v hlavní knize.

Operativní počáteční stavy pro pokladny a banky #

Pro tyto počáteční stavy v jednotlivých dokladech je ideální začít dokladem 0. Pořídíte doklad např. 24000, zadáte datum od 01.01. do 01.01. a v položkách založíte jeden nový řádek s Druhem pohybu – 01 – Počáteční stav a zadáte částku počátečního stavu.

V případě, že už máte pořízeny pokladní doklady nebo importované první bankovní výpisy, přidejte řádek počátečních stavů v bance k prvnímu výpisu a v pokladně dalšímu dokladu.

Počáteční stav pokladny #

Počáteční stav pokladny zapíšete příjmovým pokladním dokladem s datumem 01.01., Druhem pohybu – 01 – poč. stavy pokladny.

Druh pohybu 01 – počáteční stav poklady. Nemá souvztažný účet, není to účetní druh pohybu.

Počáteční stavy bankovního účtu #

Ukázka zadání počátečního stavu bankovního účtu dokladem 24000 s datem 01.01. a Druhem pohybu 01 – Počáteční stav.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 4. 1. 2024