2024 – Obecné novinky

E-maily dokladů #

E-maily dokladů – slouží pro zobrazení emailových zpráv, zveřejněného pro zasílání došlých faktur a vytvoření (pořízení) dokladů Faktur došlých.

Podrobný popis naleznete zde

Automatické účtování dokladů #

Dokladové řady lze nově nastavit, že se doklady při Uložení automaticky zaúčtují. Při opravě dokladu dojde k Odúčtování a při opětovném Uložení dojde k automatickému zaúčtování.

Program při automatickém zaúčtování provádí všechny kontroly správnosti účtování, takže při chybně pořízeném dokladu (účty, střediska, atp) program doklad neuloží dokud není účetně správně pořízen.

Možnost zaúčtování dokladů má pouze uživatel s právem účtovat.

Nastavení automatického účtování v šabloně dokladové řady #

Možnosti nastavení:

Ne – výchozí varianta – doklady se po uložení neúčtují.
Vše – automaticky se účtují všechny doklady v řadě, NELZE uložit nezaúčtovaný doklad, v případě editace již zaúčtovaného dokladu se před doklad editací odúčtuje
Pouze již zaučované – automaticky se účtují jen doklady, které již byly zaúčtované. Před editaci se doklad odúčtuje. Pokud chci odúčtovat doklad, který již byl zaúčtován, musím zmáčknou tlačítko ODÚČTOVAT – tím programu řeknu, že nemá automaticky účtovat při uložení

Pokud automatické zaúčtování nenastavíte, doklady zaúčtujete stejným způsobem jako doposud a to buď přímo v dokladu, v Knize dokladů nebo ve volbě Účetnictví – Úlohy – Zaúčtování dokladů.

Přímo v dokladu

Bankovní výpisy – Párování faktury dle VS s možností tolerance zaokrouhlení #

Program automaticky vyrovná fakturu, která není uhrazená do nuly a rozdíl je v toleranci zaokrouhlení. Tento rozdíl je možno nastavit a zadává se v číselníku Druhu pohybů v Bance.

Podnikové nastavení #

byla přidána nová možnost na párování dle: VS_Částka_Zaokrouhlení

Číselník druhů pohybů Banka #

Do číselníku druhy pohybu pro banky je nutné přidat položky, které budou začínat na “P99”. Ve sloupci kritéria párování nastavte možnou toleranci.

Řádky bankovního výpisu #

Program se snaží najít saldokontní položku kde se rovná VS a rozdíl částky na řádku bankovního výpisu a částky saldokontní položky je v nastavené toleranci z nastavených druhu pohybů. V případě kdy se částka salda a řádku bankovního výpisu rovnají, program fakturu vyrovná.

ARES 2024 #

Od nového roku je program napojen na novou verzi ARES od 01.01. 2024. Z číselníku firem program ověří Registru ekonomických subjektů ČR / SK A Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH, údaje o nespolehlivém plátci DPH), vedený Finanční správou ČR. Mezi další funkce patří ověření adres na kartě osoby, kartě zaměstnance.

Adresář firem #

ARES CZ / SK – ověření firmy dle IČ v Registru ekonomických subjektů ČR / SK
ARES – ověření firmy dle názvu v Registru ekonomických subjektů ČR
OVĚŘ DPH – ověří firmu v Registru plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH, údaje o nespolehlivém plátci DPH)
ARES CZ / SK – ověření firmy dle IČ v Registru ekonomických subjektů ČR / SK
ARES – ověření firmy dle názvu v Registru ekonomických subjektů ČR
OVĚŘ DPH – ověří firmu v Registru plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH, údaje o nespolehlivém plátci DPH)
Bankovní účty – doplní účty zveřejněné pro DPH
Adresa textem – kontrola na správnost adresy z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), vedený Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

#

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 11. 7. 2024