Jednoduchá výroba

Pro evidenci jednoduché výroby v systému Aplex používáme speciální druh převodky “výroba”. Na šabloně dokladu lze nastavit druhy pohybu pro příjem výrobku a pro výdej komponent.

Případně může nastavit středisko a činnost pro možnost detailního členění.

Obr.: Nastavení šablony převodky

Kusovník #

V knize kusovník evidujeme z čeho se výrobek vyrábí. Do knihy se dostaneme ze stromové menu Zásoby – Produkty – Kusovníky nebo Práce a služby – Výroba – Kusovníky.

Nový kusovník založíme pomocí tlačítka “Nový kusovník” nebo klávesou F4. Doplníme povinné pole kód, případně název a verzi.

Na záložce “Komponenty” vkládáme produkty ze kterých se výrobek skládá. Produkt musí být založen v číselníku katalog produktů. Vyplníme počet a množství čisté.

Obr.: Kusovník – záložka komponenty

Na záložce “Výrobky” vložíme produkt (výrobek) z číselníku katalog produktů, který se bude vyrábět.

Obr.: Kusovník – záložka výrobky

Přiřazení kusovníku k produktu #

Vytvořený kusovník (tzn. materiálový předpis výroby) musíme přiřadit k výrobku v číselníku katalog produktů.

Otevřeme si číselník katalog produktů přes stromové menu Zásoby – Produkty – Katalog produktů.

Vyhledáme si produkt a záznam si otevřeme pomocí tlačítka “Zobrazit” nebo klávesou F3. Ve formuláři klikneme na záložku “Kusovníky a sady”.

Tlačítkem “Editovat” zapneme režim editace záznamu. pomocí tlačítka “přidat záznam” nebo kliknutím na hvězdičku “zde klikněte pro přidání záznamu” vybereme již vytvořený kusovník.

Obr.: Přidání kusovníku na produkt v katalogu produktů

Tvorba výrobní převodky #

Knihu převodek si otevřeme pomocí stromového menu Zásoby – Knihy – Převodky. Novou převodku vytvoříme pomocí tlačítka “Nová převodka” s možností výběru připravené řady pro výrobní převodky.

Obr.: Tvorba nové výrobní převodky

Do formuláře si můžeme doplnit Popis a datum vytvoření výrobní převodky. Přepneme se do záložky ” Příjmy” kde vložíme vyráběný produkt pomocí kliknutí na “hvězdičku” zde klikněte pro přidání zánamu.

Do sloupce produkt vybereme z číselníku katalogu produktů výrobek. Doplníme počet vyráběného množství. Pokud evidujeme lokace na skladě a máme u každého produktu nastavenu výchozí lokaci, systém automaticky doplní lokaci pro vyráběný produkt.

Obr.: Výrobní převodka – přidání výrobku

Pokud máme vše nastaveno správně v číselníku kusovníku a kusovník přiřazen k danému produktu (výrobku) systém automaticky dle kusovníku doplní do záložky ” Výdej” rozpisku spotřebovaných produktů. Pokud máme opět nastavenu výchozí lokaci, tak ji předvyplní do pole lokace.

Obr.: Výrobní převodka – doplněné výdeje (spotřeby) produktů.

Výrobní převodku uložíme pomocí tlačítka Uložit a zavřít (Uložit). Tím dojde k výdeji produktů z lokace dle záložky “Výdeje” a k naskladnění výrobku na lokaci dle záložky “Příjmy”.

Zobrazením pohybů nad výrobkem uvidíme námi vytvořenou výrobní převodku.

Obr.: Pohyby produktu
Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 7. 2. 2023