Uzavření měsíce, roku

Ve volbě Úlohy jsou dvě volby.

Uzavření měsíce
Před vypočtením účetních odpisů je zapotřebí mít pořízené všechny změny v daném měsíci. Program po vytvoření účetních odpisů daný měsíc uzavře pro další změny.

Zaúčtování změnových dokladů do účetnictví
Volba proúčtuje všechny doklady včetně odpisů do účetnictví.

Uzavření měsíce
Volba měsíc uzavře a otevře nový měsíc.

Uzavřený měsíc lze otevřít, odúčtovat doklady, stornovat měsíční účetní odpisy a provádět změny.

Program proveden sled těchto úkonů:

Daňové odpisy

Výpočet daňových odpisů se provádí na konci roku. Program vypočtené odpisy aktualizuje na kartách majetku. Jsou k dispozici sestavy porovnání mezi účetními a daňovými odpisy.

Výpočet lze stornovat a provést znovu.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 19. 12. 2023