Začínáme se mzdami

Předtím, než začnete pořizovat první výplatu, je zapotřebí nastavit Období, od kterého budete mzdy pořizovat. Období nastaví Správce programu ve volbě Správce – Číselníky – Mzdy.

Dále je zapotřebí zkontrolovat číselník Zákonných srážek. Je nutné nastavit čísla bankovních účtů a přidělené variabilní symboly pro daně, pojistné, spoření, atp.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 27. 10. 2023