Změna umístění majetku

Majetek je možno přiřadit na Středisko, Zakázku, Osobu, Místo. Tyto údaje se zadávají v dokladu Pořízení majetku nebo Počáteční stavy.

Využívá se při inventurách, přehledech, který zaměstnanec za majetek zodpovídá. Změny se provádí změnovým dokladem. Změna je platná od Datumu na dokladu. Doklad podepisují zodpovědné osoby.

Druh doklad      – Všeobecný doklad. Vyberete inventární číslo Majetku.

Na řádku vyberete Druh pohybu – 48 – Změna umístění a zadáte Datum změny, novou osobu, středisko, umístění dle potřeby.

Program změny promítne na kartu majetku. V sestavách a inventurních soupisech program ukazuje stavy dle datumu, které vyberete na sestavách.

Sestavy – výběr osoby a sestava Evidenční soupis majetku k určitému datumu.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 12. 2023