Přiznání k DPH

Jednotlivá přiznání k DPH se ukládají do Knihy přiznání DPH. Tlačítkem Nové přiznání k DPH se spustí formulář pro sestavení DPH.

Při prvním spuštění formuláře je nutné vyplnit období zpracování a údaje o plátci DPH. Po uložení prvního hlášení DPH se automaticky nabídne další období v pořadí a údaje o plátci budou předvyplněny.

Tlačítkem Sestavit se do formuláře naplní hodnoty do jednotlivých záložek z Knihy DPH pro zvolené období. Tlačítkem Exportovat do XML vytvoříte soubor XML pro podání na příslušný finanční úřad.

Po sestavení DPH je doporučeno provést blokaci období.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 11. 7. 2023