Roční zúčtování daně (RZD)

Roční zúčtování daně za rok 2023 musí zaměstnavatel provést nejpozději do 2. dubna 2024. Zaměstnanec musí podepsat roční zúčtování daně nejpozději do 15. února 2024 a doložit příslušné podklady pro uplatnění slev na dani a podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Výpočet Ročního zúčtování daně lze provést ve volbě Úlohy – Roční zúčtování daně nebo jednotlivě na kartě zaměstnance v záložce RZD.

Údaje k ročnímu zúčtování daně můžete zapsat jak na kartu zaměstnance, tak i ve společné volbě Roční zúčtování daně.

Volba Úlohy – Roční zúčtování daně #

V této volbě načtete všechny zaměstnance, označíte ty, kteří požadují RZD provést a jednoho po druhém zkontrolujete, doplníte jiné příjmy, další slevy. Provedete výpočet daně, vytisknete hromadně nebo jednotlivě formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění a soupis přeplatků.

Údaje, které jste již zapsali na kartách zaměstnanců se zde automaticky načtou.

Můžete kdykoliv práci Uložit a pokračovat později.

RZD #

Zatrhnutím volby ve sloupci Požaduje RZD můžete editovat záznamy zaměstnance. V této volbě pořizujete Nezdanitelné částky, další Slevy na dani, které nebyly uplatněny v měsíčních slevách.

Slevy a jiné příjmy #

Zobrazí se údaje z karty zaměstnance. Můžete dopsat další záznamy.

Uzavřeno #

U každého zaměstnance, u kterého máte výpočet daně vyhotoveno, můžete zatrhnout Uzavřeno.

Vytvořit mzdový doklad RZD #

Po provedeném ročním zúčtování daní touto volbou vytvoříte mzdový doklad, který se zapíše do běžného měsíce. Ve formuláři OPD se použije Druh mzdy 508 – Roční zúčtování daně. Přeplatek na dani jsou Kč mínusem.

Sestavy #

Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění #

Soupis přeplatků #

Karta zaměstnance – záložka RZD (Roční zúčtování daně) #

V záložce RZD jsou všechny informace o provedeném zúčtování.

Můžete zde dopředu průběžně pořizovat příjmy od jiných plátců, nezdanitelné částky, slevy na dani, které nejsou běžně zapsané v průběhu roku u poplatníka a které se používají při měsíčních výpočtech mzdy.

V případě, že jste již v roce 2024 a chcete zapsat potřebné údaje přímo na kartě zaměstnance, nastavte Aktuální měsíční údaje 12/2023. Tímto nastavením se v záložce RZD objeví rok 2023. Po výpočtu RZD na kartě vidíte všechny hodnoty, ze kterých byl výpočet proveden.

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti #

Prohlášení k dani naleznete ve volbě Sestavy – Hlášení, výkazy – Prohlášení k dani.
Ve formuláři načtete zaměstnance, který se vyplní údaji z karty, doplníte slevy, uplatněné odpočty a vytisknete formulář k podpisu.

Tisk formuláře #

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 29. 2. 2024