Objednávka vystavená

Dokladem se objednávají položky od dodavatelů. Ve volbě Úlohy lze objednávky zautomatizovat tak, aby program nabízel položky, které je zapotřebí objednat vzhledem k přijatým objednávkám od odběratelů, vzhledem k rezervacím a k určenému minimálnímu množství, které požadujeme mít na skladě.

Pořízené objednávky se uloží ve volbě Knihy – objednávky vystavené. Z objednávek lze automaticky vystavit příjemky.

Specifické funkce dokladu #

Vystavit příjemku #

Program vystaví příjemku a zkopíruje do ní firmu a objednané řádky položek. Po uložení příjemky se zpětně zapíše do vystavené objednávky množství jako dodané množství a dodáno dokladem (číslo příjemky, která vykrývá objednávku).

Načíst produkty #

Po zadání firmy program nabízí produkty u kterých je firma uvedena jako dodavatel.

Schválit #

Lze nastavit práva vedoucího obchodu, který musí schválit připravené objednávky před zasláním dodavatelům. Uživatel bez tohoto práva pořídí doklad, uloží jej, ale nemůže bez schválení odeslat.

Stav dokladu v Knize objednávek bez schválení je Ke schválení.

Pokud se nebude využívat, lze v šabloně zatrhnout Schváleno.

Uzavřít #

Objednávka částečně dodaná, kterou chceme celou uzavřít.

Stornovat #

Objednávka nebyla dodána a chceme ji evidovat jako stornovanou.

Množství podle robota #

Program je schopen nabízet objednané množství na základě prodejů za uplynulé období. Lze tak využívat např. při sezónním prodeji. Tato volba je funkční po individuálním nastavení.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 2. 7. 2024