Účetní roky

Účetní roky slouží pro vytvoření jednotlivých období zpracování účetnictví. Zároveň mají důležitou funkci tj. blokace období. Pomocí tlačítka Opravit se spustí formulář, ve kterém je možné uzavřít jednotlivá období. Na záložce Účetní měsíce se uzamkne možnost účtovat a na záložce Měsíce DPH pouze evidence DPH. V případě na obrázku je možné účtovat v celém roce 2023, ale není možné měnit údaje týkající se DPH v měsících 1-6/2023.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 11. 7. 2023