2024- Změny legislativy – MZDY

Sociální a zdravotní pojištění #

Změna sazby sociálního pojištění #

Od 01.01.2024 dochází ke změně procenta výpočtu sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem ze 6,5% na 7,1% z vyměřovacího základu. Z toho bude 0,6 % nově na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění. 
Maximální roční limit pro odvod sociálního pojištění se pro rok 2024 zvyšuje na 2 110 416 Kč.

Dohody o provedení práce od 01.07.2024 #

U dohod o provedení práce se mění limit pro účast na sociálním a zdravotním pojištění. 
Nově budou platit dva limity: 
1. limit: 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele, v roce 2024 bude limit 10500 
2. limit: 40 % průměrné mzdy u všech zaměstnavatelů, v roce 2024 je tento limit 17500 
Na rozdíl od stávajícího limitu, kde účast zakládalo překročení limitu, nyní bude účast zakládat již dosažení limitu
Překročení limitu má dopad i na zdanění, již nejde použít srážkovou daň ale je zapotřebí srazit zálohu na dani

Další změny s dopadem do oblasti mezd  #

Náhrady při nemoci #

Změnily se hranice redukčních pásem pro účely nemocenského pojištění. Hodnoty vstupují i do výpočtu náhrady mzdy v prvních dnech nemoci pro rok 2024. 

Minimální mzda #

 Minimální mzda pro rok 2024 se zvyšuje na částku 18 900 Kč. 

Exekuce  #

Mění se hodnoty nezabavitelné částky a hodnota částky, nad kterou se sráží bez omezení. 
Nezabavitelná částka klesne v roce 2024 na hodnotu 12705 Kč a hranice ke sražení bez omezení klesne na hodnotu 28 586 Kč

Slevy na dani  #

Sleva na studenta – pro rok 2024 zrušena
Sleva na manželku – částka zůstává stejná, omezené uplatnění pouze na manželky pečující o dítě do 3 let 
Ostatní slevy , uplatňované v rámci výpočtu zálohové daně, zůstaly ve stejné výši jako slevy v roce 2024 
Ze slev, uplatňovaných až v rámci ročního zúčtování daně, bylo zrušeno školkovné. Zatím neupraveno, roční zúčtovaní za rok 2024 ještě není připraveno (použije se až v roce 2025) 

 

Nastavení v systému Aplex ERP #

Všechny změny sazeb, částek a limitů jsou automaticky v programu pro období 2024 nastaveny v číselníku mzdových parametrů pro rok 2024, které se doplní v rámci reinstalace programu.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 12. 6. 2024